Wat is de Groene Vink nou precies?

01060106Groene Vink

Nee, een officieel keurmerk is het niet, maar toch doet De Groene Vink er wel degelijk toe. Het is een soort van compliment voor de leveranciers van software die werken aan zogenaamde iStandaarden. De Groene Vink wordt overigens uitgereikt door het Zorginstituut, dat met het uitreiken ervan hoopt dat de software specialisten blijven werken aan betere en betrouwbare software.

 

Geen officieel keurmerk, wél een erkenning voor de geleverde software

De Groene Vink moet beschouwd worden als een erkenning. Ten eerste dat de software aan de eisen voldoet, ten tweede moet het als stimulans dienen om vooral dergelijke software te blijven ontwikkelen en de software steeds te verbeteren. En dat lijkt te werken. In het algemeen kan gesteld worden dat de leveranciers van software die werken met iStandaarden nadrukkelijk helpen m de zorg in ons land te verbeteren. Met name de cliënten, patiënten, gemeenten, zorgaanbieders en eigenlijk alle partijen in de keten van zorg hebben er alle belang bij dat er steeds sprake kan zijn van snel berichtenverkeer middels goed en gemakkelijk werkende software, software die bovendien op geen fout te betrappen is.

 

Uitwisseling van administratie, ondersteuning en zorg

In specifiek de Wlz, Jw, Wmo en Pgb wordt al nadrukkelijk gewerkt met softwaresystemen die gegevens uit kunnen wisselen. Het gaat dan met name om het uitwisselen van administratie van ondersteuning en zorg. Die uitwisseling vindt plaats volgens de landelijke geldende informatiestandaarden, ook wel iStandaarden genoemd dus. Met iStandaarden kan precies aangegeven worden welke informatie over cliënten in de informatie moet worden opgenomen en bovendien aan welke specifieke eisen dergelijke informatie dan precies moet voldoen. iStandaarden worden beheerd en ontwikkeld door Zorginstituut Nederland. Dat maakt dat de leveranciers van software er prima mee uit de voeten kunnen.

 

Drie wetten met elk afzonderlijk een iStandaard

Momenteel zijn er drie wetten die elk afzonderlijk een iStandaard hebben. Dit zijn de iWlz, iWmo en de iJw. Ook de Pgb regeling heeft een iStandaard. De leveranciers van software kunnen voor deze iStandaarden dus een Groene Vink krijgen. De Groene Vink betekent dat berichten die met deze erkende software is gegenereerd, betrouwbaar en goed zijn. De Groene Vink wordt elk jaar uitgereikt door het Zorginstituut en ondanks het feit dat het dus geen officiële keurmerk is, voelen leveranciers van software het absoluut als een eer voor de prijs genomineerd te worden en ‘m in ontvangst te mogen nemen. Dat zegt genoeg over de waarde die er aan de Groene Vink gehecht wordt.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Fernum Software B.V.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *